Quy Luật Chuyển Hóa

Quy luật chuyển hóa là một trong các quy luật quan trọng mà bạn cần quan tâm. Vậy quy luật chuyển hóa là gì? Cùng tìm hiểu nhé!

1. Khái niệm chuyển hóa

Chuyển hóa là biến đổi sang dạng và hình thái khác, thông thường là sự chuyển hóa về năng lượng.

2. Cách giúp người chuyển hóa

Cách giúp người chuyển hóa
Cách giúp người chuyển hóa

Khi một ai đó cảm nhận tình yêu thương của bản thân dành cho đối phương ít hơn đối phương dành cho mình thì người đó sẽ nghe lời người kia.

Theo góc nhìn xã hội học, con người là sản phẩm của môi trường, môi trường tạo ra con người. Nếu mình không giúp người khác chuyển hóa theo chiều hướng tốt hơn thì người đó sẽ đi theo một hướng khác.

Bản chất không phải là mình muốn người ta nghe lời mình mà là mình muốn người ta nghe lời đạo lý để người ta chuyển hoá, hướng đến cuộc sống tốt đẹp.

Sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương là sự chuyển hóa mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện nhất. Nếu chúng ta yêu thương bản thân mình và tương lai của mình thì chúng ta sẽ cho mình cơ hội học tập để chuyển hóa.  Nên trọng điểm để chuyển hóa bản thân mỗi chúng ta chính là yêu thương bản thân mình. Nếu mình không yêu thương bản thân mình thì không chuyển hóa được.

Một nhà đào tạo, tư vấn huấn luyện mà người nghe không cảm nhận được tình yêu thương dành cho họ thì họ sẽ không chuyển hóa. Với nhà huấn luyện nội tâm, ai hầu như cũng mong muốn bất kì người nào tiếp xúc với mình đều giàu toàn diện thì lúc đó mình có tình yêu thương bao la vô bờ bến. Tình yêu thương của mình là giúp cho họ làm chủ cuộc đời của họ, cho cuộc đời họ đủ đầy và giàu toàn diện.

Và đặc biệt là khi bản thân mình yêu thương ai đó có nghĩa là dù không có mình bên cạnh thì cuộc đời họ vẫn tốt.

Cần luôn có tâm niệm là người ta chuyển hóa được là do phước báu của người ta, do tổng nghiệp của người ta mà người ta chuyển hóa chứ không phải là do mình. Khi có quan niệm như vậy thì mình không bị ngạo mạn mà mất phước báu.

Tình yêu thương tốt nhất mà chúng ta dành cho bất cứ ai tiếp xúc với chúng ta là ý niệm mong muốn nâng tầng nhận thức của chính họ để họ biết yêu thương lại chính mình, biết cách làm chủ cuộc đời và hướng đến giàu toàn diện (giàu Trí tuệ, giàu Tâm thái, giàu Nhân cách, giàu Phẩm chất, giàu Năng lực, giàu Thể chất, giàu Vật chất).

Tổng kết

Như vậy thì chúng ta đã thắp lên được ngọn đèn giàu Tâm thái, người giàu Tâm thái là người có được sự trân trọng biết ơn ở Tình, bao dung ở Tánh và an vui ở Tâm.

Người giàu Tâm thái thì sẽ giữ trạng thái rung động điện từ nội tâm ở cân bằng và hướng dương, kích hoạt được những hạt giống tổng nghiệp trong tiềm thức theo chiều hướng tốt đẹp.

An vui thì sẽ kích hoạt nghiệp Thức, Bao dung kích sẽ hoạt nghiệp Duyên, Trân trọng biết ơn sẽ kích hoạt nghiệp Quả.

Từ đó, con người rất đơn giản để có cuộc sống tốt đẹp.

Trân trọng biết ơn các anh chị đã đón nhận tri thức này. Xin trân trọng biết ơn Thầy, biết ơn các anh/chị/em trong WIT!

Bài viết liên quan:
Quy luật thu hút
Quy luật ảnh hưởng
Quy luật giá trị