Việt Nam chúng ta là đất nước có nền văn hóa đa dạng và phong phú, kết hợp hài hòa tinh hoa giữa phương Đông và phương Tây. Đặc biệt chúng ta kế thừa được nguồn trí tuệ cổ xưa của các bậc cha ông, thông qua những cao nhân và thiện đại tri thức ẩn mình trong xã hội. 

Nhiều thế hệ cha ông của chúng ta, cùng các cao nhân và thiện đại tri thức có mong muốn tột cùng là đưa đất nước Việt Nam trở nên văn minh, hạnh phúc và thịnh vượng. Với tinh thần đó, thế hệ con cháu người Việt Nam trên toàn cầu phải có trách nhiệm kế thừa, phát huy và gánh vác sứ mệnh này.

Nhận thấy tầm quan trọng và sự cấp bách của việc cùng Đảng và Chính phủ đưa đất nước Việt Nam trở nên văn minh, hạnh phúc và thịnh vượng hơn, đồng thời với sự chỉ điểm của các cao nhân, thiện đại tri thức, nhiều năm qua chúng tôi đã gánh vác sứ mệnh mà các cao nhân và thiện đại tri thức đã ấp ủ, trăn trở. 

Tầm nhìn của WiT

Tầm nhìn của WiT là mang đến cho người Việt Nam nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, giúp cho người Việt Nam có cuộc sống trở nên đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng hơn.

Tâm huyết của Tổ Chức WiT là góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm văn hóa và giáo dục của thế giới, đồng thời Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu giáo dục trong 15 năm tới.

7 Sự Giàu Toàn Diện

Giáo Dục Tận Gốc của Việt Nam được Tổ Chức WiT phát triển thành triết lý giáo dục nhằm nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho người Việt Nam, định hướng cho người Việt Nam trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người là 7 Sự Giàu Toàn Diện:

(1) Giàu trí tuệ

(2) Giàu tâm thái

(3) Giàu nhân cách

(4) Giàu phẩm chất

(5) Giàu năng lực

(6) Giàu thể chất

(7) Giàu vật chất

Kinh nghiệm tổ chức và đào tạo các khóa học của WiT

Trong suốt 9 năm qua chúng tôi đã tổ chức hàng trăm lớp học và nhiều chương trình huấn luyện về: nội tâm – sức khỏe – tài chính – hạnh phúc gia đình để thể nghiệm triết lý Giáo Dục Tận Gốc của Việt Nam.

Chương trình đã lan tỏa rộng khắp cả nước và người Việt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới cũng đã nhận được giá trị từ chương trình. 

Hàng vạn người Việt Nam đã tiếp nhận, ứng dụng và thể nghiệm triết lý giáo dục này. Họ đã có sự chuyển hóa sâu sắc về nhận thức nội tâm, cuộc sống của họ trở nên an vui hơn, gia đình hòa hợp – hạnh phúc hơn, sức khỏe tốt hơn, trân trọng – biết ơn cuộc sống hơn, giáo dục con cái đơn giản nhẹ nhàng hơn, công việc hiệu quả hơn, đời sống vật chất và tinh thần đủ đầy hơn, tinh thần tự tôn dân tộc được nâng cao và càng yêu quý đất nước Việt Nam hơn.

Trải qua 9 năm nghiên cứu, ứng dụng và lan tỏa triết lý Giáo dục này, chúng tôi nhận thấy được tầm quan trọng, lợi ích và sự tuyệt quý của những tri thức trong triết lý Giáo Dục Tận Gốc đối với con người VIệt Nam nói riêng và con người trên toàn thế giới nói chung. 

Có thể nói Giáo Dục Tận Gốc của Việt Nam là một triết lý giáo dục đặc biệt giúp chuyển hóa và nâng tầm nhận thức nội tâm của con người một cách sâu sắc. Đồng thời đơn giản hóa để đồng bộ nhận thức nội tâm của người Việt Nam trên toàn cầu, giúp cho người Việt Nam trở nên đồng ngôn hơn trong giao tiếp, hòa hợp hơn trong mối quan hệ và đoàn kết dân tộc hơn. 

Vì vậy, chúng tôi quyết định đẩy mạnh huấn luyện, quảng bá, lan tỏa triết lý và mô hình Giáo Dục Tận Gốc của Việt Nam đến từng gia đình người Việt trên toàn cầu.