Tam Giác Hiện Thực

Tam giác hiện thực là một tri thức tuyệt quý. Thông qua tri thức này chúng ta có thể vật chất hóa những điều phi vật chất: thông tin hóa, năng lượng hóa, vật chất hóa bất cứ điều gì, cả những khái niệm vô hình trong mắt con người cũng có thể trở thành hữu hình, từ đó con người có thể cảm thụ được, chạm được điều đó. Đồng thời tam giác hiện thực giúp chúng ta biết cách nhận và chuyển hiện thực một cách đơn giản. Một người khi biết tam giác hiện thưc thì không đi học nữa mà đi nhận hiện thực. Nếu họ có vật chất thì củng cố thông tin và năng lượng, nếu họ có năng lượng thì củng cố thông tin và vật chất. Vậy cách ứng dụng tam giác hiện thực là gì? Mời bạn cùng tìm hiểu nhé!

Giới thiệu tam giác hiện thực

Giới thiệu tam giác hiện thực
Giới thiệu tam giác hiện thực

Bất kỳ ai trong số chúng ta, dù sống ở đâu trên thế giới này, cũng đều bị chi phối bởi 3 góc nhìn: góc nhìn đạo lý, góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng và góc nhìn khoa học. Ai hướng nhiều theo góc nhìn nào thì tư duy của họ cũng hình thành theo góc nhìn đó. Nhưng dù là góc nhìn nào thì cũng đều rất tôn trọng một công thức là Năng Lượng – Thông Tin – Vật Chất

Đây là 2 trong số nhiều quy luật chi phối cuộc đời của con người là quy luật nhân duyên và quy luật nhân quả. Nếu chúng ta gieo một cái nhân tốt, gặp duyên lành, thì chúng ta sẽ gặt quả như ý. Vậy thì nhân ở đây là gì, làm sao để gieo được nhân tốt?

Trong học phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm về nhân quyết định cuộc đời con người theo góc nhìn của đạo lý thông qua tri thức Tam giác hiện thực. Để cùng nhau trả lời cho câu hỏi: “Cội nguồn cuộc sống của chúng ta, theo góc nhìn của đạo lý do đâu mà tạo nên?”

Vạn vật trên thế giới này đều có thông tin riêng, năng lượng riêng và biểu hiện vật chất riêng

Ai chứa thông tin gì bên trong sẽ quyết định nguồn năng lượng đó

Chúng ta vẽ 1 tam giác với 3 góc: Thông tin – Năng lượng và Vật chất. Bất kỳ vạn vật trên thế giới này, đều chứa đựng nguồn năng lượng riêng, có cấu trúc thông tin bên trong riêng và có biểu hiện vật chất riêng.

Ví dụ: Vàng với chì, có biểu hiện vật chất khác nhau, chúng ta nhìn chúng ta cảm nhận được sự khác nhau. Khi người ta đo về năng lượng, thì năng lượng chứa đựng trong vàng khác với năng lượng chứa đựng trong chì. Nghiên cứu sâu hơn thì người ta thấy, cấu trúc thông tin bên trong của vàng cũng khác với cấu trúc thông tin bên trong của chì.

Vậy thì đối với con người, biểu hiện vật chất của một người thành công khác hoàn toàn với biểu hiện vật chất của người thất bại. Điều đó chứng tỏ, năng lượng chứa đựng bên trong của người thành công khác hoàn toàn với năng lượng của một người thất bại. Do bên trong họ do chứa thông tin khác nhau.

Nên ai chứa thông tin gì bên trong sẽ quyết định nguồn năng lượng đó, và quyết định biểu hiện vật chất đó. Chúng ta cứ hình dung như thế này: Thông tin chứa đựng đại diện cho năng lượng và năng lượng đại diện cho vật chất.

Vạn vật trên thế giới này đều có thông tin riêng, năng lượng riêng và biểu hiện vật chất riêng
Vạn vật trên thế giới này đều có thông tin riêng, năng lượng riêng và biểu hiện vật chất riêng

Khi thấy 1 con người biểu hiện cái gì đó bên ngoài thì có nghĩa là gì?

Vậy khi thấy 1 con người biểu hiện cái gì đó bên ngoài, thì chứng tỏ họ đang chứa đựng 1 nguồn năng lượng gì, thông tin gì bên trong mới biểu hiện như vậy.

Ví dụ: Khi chúng ta quan sát một người đang giận dữ, thì chúng ta thấy rằng, từ nét mặt đến hành vi bên ngoài rất khác với một người an vui. Vậy ta suy xét sâu hơn, thì người giận dữ biểu hiện năng lượng khác với biểu hiện năng lượng của người an vui, chứng tỏ thông tin bên trong họ chứa đựng khác nhau.

Liệu chúng ta có thể biến đổi vật chất qua lại với nhau không?

Nếu ta xem vật chất biểu hiện bên ngoài chính là Quả, thông tin bên trong có phải là Nhân không? Và nguồn năng lượng chính là Duyên

Nhân bên trong biểu hiện chính là thông tin, năng lượng bên ngoài là Duyên và bắt đầu tụ năng lượng, cô đặc đủ rồi thì tạo nên vật chất là Quả.

Nhưng thông thường chúng ta lại muốn thay đổi Quả.

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, mọi vật chất đều có thể biến đổi qua lại với nhau. Và họ đã biến chì thành vàng (dù tốn rất nhiều năm và chi phí), bằng cách thay đổi cấu trúc thông tin bên trong, năng lượng thay đổi thì vật chất đổi bên ngoài. Người ta đã biến phân bò thành thức ăn, cô đặc không khí thành thịt, tạo ra kim cương nhân tạo có khả năng cứng hơn kim cương tự nhiên.

Đối với vật chất thì chúng ta đã làm được như vậy, còn đối với việc thay đổi con người, chúng ta có tư duy giống vậy được không?

Ví dụ: Một người khỏe mạnh và một người bệnh tật: Chúng ta có đồng thuận rằng, khoẻ mạnh và bệnh tật đều là biểu hiện của Quả không? Nếu ta tiến hành thay đổi thông tin bên trong của người bệnh tật biến đổi thành thông tin của người khoẻ mạnh. Thì năng lượng của người bệnh tật sẽ đổi thành năng lượng của người khoẻ mạnh. Và biểu hiện vật chất sẽ thành người khoẻ mạnh.

Nếu chúng ta thay đổi được thông tin sâu bên trong con người chúng ta thì chúng ta có thể đổi được cuộc đời của mình.

Thông tin chứa đựng trong con người chúng ta là gì?

Chúng ta để quan sát một cái máy vi tính, có phải thông tin chứa đựng bên trong chính hệ điều hành và các hệ thống phần mềm. Cốt lõi nằm ở hệ điều hành, nếu không có hệ điều hành thì không cài được ứng dụng được.

Vậy thì thông tin chứa đựng trong con người chúng ta là gì?

Các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta: Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu chính là thông tin chứa đựng bên trong của chúng ta.

Rất đơn giản như thế này: nhắc đến một cái gì đó, chúng ta biết như thế nào về nó, tin như thế nào về nó, hiểu như thế nào về nó sẽ đại diện cho thông tin bên trong chúng ta.

Thông tin trong con người chúng ta là những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin và những gì chúng ta hiểu. Hay nói cách, những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu sẽ quyết định hiện thực cuộc sống của chúng ta.

Câu đó chúng ta có cảm giác thấy hợp lý không? Ví dụ đối với hôn nhân thì chúng ta tin, hiểu, biết những gì chính là thực trạng hôn nhân của chúng ta.

Hiện thực hôn nhân của chúng ta nếu xét theo góc nhìn đạo lý, thì hiểu đơn giản như thế này: Đó là mình biết gì về hôn nhân, mình tin gì về hôn nhân và mình hiểu như thế nào về hôn nhân, quyết định hiện thực hôn nhân của chúng ta.

Dùng tam giác hiện thực luận về hiện thực của một người

Chúng ta thấy ai đó có hiện thực về điều gì, ngay tức khắc ta biết được họ biết như thế nào về cái đó, tin thế nào về cái đó, hiểu thế nào về cái đó. Không cần phải học làm thầy bói, chỉ cần chúng ta có khái niệm về tam giác hiện thực. Chỉ cần trong quá trình tương tác nói chuyện, họ cho chúng ta biết được: họ biết hôn nhân theo hướng này, họ tin hôn nhân theo hướng này và họ hiểu hôn nhân theo hướng này. Thì chúng ta dự đoán được hiện thực hôn nhân của họ.

Vậy ai đó hiện nay đang có hiện thực hôn nhân bất như ý, có phải là chúng ta biết, chúng ta tin, chúng ta hiểu theo chiều hướng bất lợi không?

Khái niệm nguồn là gì?

Dựa vào tam giác hiện thực thì chúng ta có thể luận được hết tất cả mọi việc trong cuộc sống. Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu theo ngôn ngữ của tam giác hiện thực được gọi là khái niệm nguồn.

Chúng ta chứa khái niệm nguồn gì trong đầu sẽ quyết định hiện thực của chúng ta theo hướng đó mà hình thành.

Có nghĩa khi nhắc đến cái gì đó, chúng ta có khái niệm nguồn gì về nó sẽ đại diện cho hiện thực của chúng ta về điều đó. Một khái niệm phải bao gồm cả 3 góc biết/tin/hiểu thì mới được gọi là khái niệm nguồn.

Khái niệm nguồn về hạnh phúc

Ví dụ: Một người có khái niệm nguồn thế nào về hạnh phúc? Hay nói cách khác họ biết như thế nào về hạnh phúc, tin thế nào về hạnh phúc, hiểu thế nào về hạnh phúc thì quyết định hiện thực hạnh phúc của họ. Ai chứa đựng nhiều khái niệm nguồn có lợi trong con người họ thì họ sẽ có hiện thực tốt đẹp.

Dựa vào hiện thực của một người, chúng ta có thể truy ngược lại như thế này:

  • Người nào đang có hiện thực bất như ý đồng nghĩa họ đang chứa khái niệm nguồn bất lợi.
  • Người nào có hiện thực tốt đẹp, hiện thực theo chiều như ý thì họ đang chứa khái niệm nguồn có lợi.

Khái niệm nguồn về tài chính

Và chúng ta muốn thay đổi thiện thực của mình về một điều gì đó thì sao? Rất đơn giản như thế này:

  • Ai muốn thay đổi hiện thực tài chính của mình? Thì chúng ta thay đổi cái biết về tài chính, cái tin về tài chính, cái hiểu về tài chính. Hay nói cách khác, ta thay đổi khái niệm nguồn về tài chính thì chúng ta thay đổi hiện thực về tài chính.
  • Ai muốn thay đổi hiện thức về sức khoẻ của mình ? Theo góc nhìn này, chúng ta chỉ cần thay đổi cái biết của mình về sức khoẻ, cái tin của mình về sức khoẻ và cái hiểu của mình về sức khoẻ thì thay đổi hiện thực về sức khoẻ. Hay nói cách khác, chúng ta thay đổi khái niệm nguồn của mình về sức khoẻ thì chúng ta thay đổi hiện thực sức khỏe của mình.

Tất cả hiện thực cuộc sống của mình nói chung, đều được quyết định bởi các khái niệm nguồn của mình. Muốn thay đổi hiện thực theo chiều hướng tốt đẹp thì chúng ta cần thay đổi khái niệm nguồn theo chiều hướng có lợi.

Khái niệm cần nắm

Nên là 3 khái niệm đầu tiên chúng ta cần nắm trọn vẹn

  • Góc nhìn khoa học với tri thức “Công thức cội nguồn cuộc sống”
  • Góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng với tri thức “Cấu trúc con người”
  • Góc nhìn đạo lý với tri thức “Tam giác hiện thực”

Hệ quy chiếu

Khái niệm nguồn của nguồn, là những khái niệm nguồn nền tảng nhất, cơ bản nhất, sơ khai nhất được gọi là hệ quy chiếu. Khái niệm nguồn của nguồn mà theo chiều hướng có lợi được gọi là Hệ quy chiếu chuẩn.

Từ hệ quy chiếu chuẩn đó, thì chúng ta sẽ phát triển được các khái niệm nguồn có lợi. Từ đó, chúng ta sẽ thay đổi thông tin trong con người chúng ta theo chiều hướng tích cực hơn, theo chiều hướng ánh sáng hơn.

Nhân trong con người chúng ta theo góc nhìn của đạo lý là khái niệm nguồn trong con người chúng ta.

Mà nhân tốt trong con người chúng ta theo góc nhìn đạo lý là khái niệm nguồn có lợi trong con người chúng ta.

3 hệ quy chiếu chuẩn

3 hệ quy chiếu chuẩn
3 hệ quy chiếu chuẩn

 

3 hệ quy chiếu mà chúng ta đã vừa tìm hiểu là 3 hệ quy chiếu lớn, giúp chúng ta ta luận về “Nhân” của mọi việc.

Đầu tiên theo công thức cội nguồn cuộc sống

Ai trong chúng ta có cảm giác được là dựa vào đó mà ta luận được mọi cái trong đời không?

Thứ 2: Nếu luận không được theo công thức cội nguồn cuộc sống thì ta lấy cấu trúc con người để lý giải hết mọi việc?

Lý giải cả việc chúng ta lựa chọn cha mẹ chúng Nếu theo cấu trúc con người, dựa vào tổng nghiệp đó mà ta mới sanh ra trong gia đình đó. Nên ai khởi tâm oán trách cha mẹ, oán trách người thân của mình thì người đó thiếu góc nhìn về tôn giáo tín ngưỡng và cấu trúc con người. Bởi vì do bạn có tổng nghiệp đó nên bạn phải sanh ra trong gia đình đó. Mà bạn ra trong gia đình đó nên phải bị cha mẹ hay người thân chèn ép hay đau khổ, thì nó mới thuận theo tổng nghiệp.

Nếu công đức, phước đức của bạn tốt thì sẽ sanh ra trong một gia đình khác rồi. Nhưng vì tổng nghiệp của bạn như vậy, bạn phải buộc sanh ra trong gia đình đó thì ngay tức khắc chúng ta thấu suốt liền. Đó là 1 loại giác ngộ về nhân sinh: ngay tức khắc, không còn oán tránh người nhà. Tại vì tổng nghiệp mình như vậy thì mình phải gánh, nhưng mà sau khi thấu hiểu thì mình thay đổi trạng thái nhận thức của mình, để mình đổi lại cái tổng nghiệp của mình.

Thứ 3: Theo góc nhìn của của tam giác hiện thực, những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu đại diện cho hiện thực của mình

Không gì vi diệu hơn là chúng ta thay đổi cái biết, thay đổi cái tin, thay đổi cái hiểu của mình thì thay đổi hiện thực cuộc đời của mình.

Cách áp dụng 3 Hệ quy chiếu vào cuộc sống

Muốn thay đổi hiện thực của một con người phải làm sao?

 

Muốn thay đổi hiện thực của một con người: chúng ta thay đổi khái niệm nguồn, thay đổi điện từ trong con người bằng cách tích tạo công đức phước đức và thay đổi hình ảnh trong tâm trí thì cuộc đời ta sẽ thay đổi

Vậy nếu ai đó xin chúng ta một lời khuyên để thay đổi cuộc đời thì các anh chị cho lời khuyên gì? Đầu tiên chúng ta phải cho họ hiểu được, cội nguồn cuộc sống của họ do đâu tạo nên?

Cội nguồn cuộc sống của con người do đâu tạo nên?

Ưu tiên đầu tiên để luận là theo góc nhìn khoa học: Do chính hình ảnh của bạn chứa đựng về điều đó mà tạo nên? Do hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí của bạn quyết định cuộc sống của bạn hiện tại.

Cái thứ hai, do tần số rung động năng lượng của bạn sẽ quyết định tầng vật chất bạn thấy hiện tại về cuộc sống.

Cái thứ ba, do bạn chứa đựng các khái niệm gì trong đầu mà quyết định hiện thực cuộc sống bạn.

Muốn đổi hình ảnh tâm trí thì phải tích tạo công đức phước đức, để đổi tần số rung động năng lượng. Đồng thời học tập để thay đổi khái niệm nguồn trong đầu thì cuộc đời sẽ thay đổi.

Nhận và chuyển hiện thực với Tam giác hiện thực

Khi chúng ta tiếp xúc với một người nào đó, mà người đó có hiện thực tốt đẹp về một điều gì đó mà chúng ta mong muốn hướng tới. Nếu người đó cho chúng ta khái niệm nguồn của họ về điều đó, tức là cho chúng ta biết được họ biết, họ tin, họ hiểu như thế nào về điều đó. Thì chúng ta sẽ có được hiện thực như họ.

Còn chúng ta muốn chuyển giao một hiện thực cho người khác thì sao? Chỉ cần chúng ta cho người khác biết, chúng ta biết như thế nào về nó, tin như thế nào về nó, hiểu như thế nào cho họ. Hay nói cách cách chúng ta chuyển giao khái niệm nguồn cho họ, thì họ sẽ có hiện thực như chúng ta.

Lời kết

Một lần nữa biết ơn cao nhân đã chỉ điểm, biết ơn tri thức thầy cô, biết ơn các bạn đọc đã đọc và lan tỏa tri thức này.

Hẹn gặp mọi người ở những bài viết tiếp theo.

WIT xin trân trọng biết ơn.