Điều kiện đăng ký: Đã tham gia lộ trình Thấu hiểu nội tâm – Kiến tạo an vui

Tình yêu thương có ý nghĩa gì với bạn?

Tình yêu thương là cảm xúc ngọt ngào ấm áp của trái tim? Là động lực của chuyển hóa con người? Là nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp với con người? Là trọng điểm để kích hoạt tài chính?

Nếu tình yêu thương thực sự quan trọng với bạn, thì có một lộ trình sẽ giúp bạn làm rõ biết – tin – hiểu về yêu thương, từ đó giúp bạn đơn giản để có hiện thực yêu thương.

Lộ trình đó tên là Thấu hiểu yêu thương – Kiến tạo an vui, dựa trên nền tảng thấu hiểu nội tâm, lộ trình tập trung làm siêng làm rõ các khái niệm nguồn về yêu thương, với trọng điểm là yêu thương bản thân, kỳ vọng giúp đỡ mọi người làm lớn tình yêu thương đối với chính mình, để từ đó mở rộng ra đến yêu thương gia đình tổ chức và xã hội.

Thông qua 12 buổi chia sẻ, lộ trình Thấu hiểu yêu thương – Kiến tạo an vui sẽ triển khai 3 góc độ của yêu thương bao gồm thông tin của yêu thương – năng lượng của yêu thương và vật chất hóa tình yêu thương.

Đồng thời cũng sẽ mở rộng thêm các khái niệm nguồn liên quan đến các tầng bậc yêu thương tương ứng với các tầng bậc trí tuệ của con người, các ngôn ngữ thể hiện tình yêu thương,…

Lộ trình được khuyến khích đi kèm với việc tham gia Hành trình yêu thương – Hành trình thực hành yêu thương được đội ngũ phụng sự tạo ra để giúp đỡ mọi người thấu hiểu và tìm ra tình yêu thương nơi chính mình.

Lộ trình kéo dài trong 10 buổi. Mức phí tham gia của lộ trình là phí tùy tâm.

❤️💎Khoá chia sẻ “Thấu Hiểu Yêu Thương – Kiến Tạo An Vui”

Điều Kiện: đã tham gia khoá “Thấu Hiểu Nội Tâm – Kiến Tạo An Vui”

📆Thời gian: Khai giảng định kỳ. Theo dõi Group Telegram chính thức của Tổ Chức WiT để cập nhật thông tin hoặc liên hệ nhân mạch của quý anh chị.

➡️Link đăng ký: Cập nhật khi có thông tin chính thức

⭐️Liên hệ hỗ trợ:

🍀Telegram: https://t.me/vincentnguyenngocduong

🍀Messenger: http://link.wit.edu.vn/62qtb

📩Email: [email protected]

📞Hotline: 0964389169 – 0869691483