Công thức đổi hình – đổi đời

Dựa trên hệ quy chiếu Công thức cội nguồn cuộc sống, chúng ta đã biết rằng trọng điểm để đổi đời chính là đổi hình. Hay nói cách khác, khi con người thay đổi hạt mầm hình ảnh tâm trí bên trong thì sẽ thay đổi được kết quả cuộc sống bên ngoài. Để đơn giản làm được điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu về Công thức đổi hình – đổi đời trong bài viết này nhé!

3 bước đổi đời

Công thức đổi hình đổi đời là tích tạo công đức phước đức
Tích tạo công đức phước đức và huân tập khái niệm nguồn có lợi là trọng điểm để đổi hình, đổi đời.

Bước 1: Ứng dụng trí tuệ tầng bậc 3: nghe và thấy bằng sự chân thật và khởi tạo tánh không để thực sự nhìn nhận sự vật, sự việc hay con người bản chất có tính không – không là gì nhưng có tiềm năng trở thành bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai.

Bước 2: Ứng dụng trí tuệ tầng bậc 2: nhìn nhận cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính mình và chủ động kiến tạo sự vật, sự việc hay con người ở bên ngoài từ hạt mầm hình ảnh tâm trí của bản thân, từ khái niệm nguồn bên trong và từ việc chủ động tích tạo khối điện từ công đức phước đức.

Bước 3: Tự biết mình cần làm điều gì đúng, điều gì tốt, điều gì nên để tạo ra kết quả như mong muốn.

Thường xuyên tích tạo khái niệm nguồn có lợi sẽ giúp chúng ta có được công cụ đắc lực để đổi đời
Thường xuyên tích tạo khái niệm nguồn có lợi sẽ giúp chúng ta có được công cụ đắc lực để đổi đời

Theo công thức trên thì ngoài hình ảnh tâm trí ra, chúng ta còn cần phải có khái niệm nguồn có lợi và tích tạo được khối điện từ công đức phước đức. Nếu chúng ta may mắn đã có sẵn công đức và đặc biệt là phước đức thì sẽ đơn giản hơn để kiến tạo hình ảnh tâm trí. Còn nếu chúng ta chưa có sẵn công đức và phước đức thì có thể chưa có hình. Trong trường hợp này, đầu tiên chúng ta cần xác định rõ mong muốn của mình là gì, huân tập khái niệm nguồn và nghe thấy nói biết có lợi về điều mình mong muốn. Cùng lúc chúng ta cần quảng bá điều đó cho người khác, đồng thời ứng dụng 7 bố thí để tích tạo công đức và phước đức trong lĩnh vực chúng ta mong muốn. Dần dần chúng ta sẽ thay đổi được hình ảnh tâm trí về điều mình hướng đến, từ đó chính thức đổi đời.

Ví dụ: Nếu như chúng ta muốn đổi hình về con, đầu tiên chúng ta cần ứng dụng trí tuệ tầng bậc 3 để thấy con không là ai, khi đó con có tiềm năng để trở thành bất kỳ ai. Sau đó chúng ta chủ động kiến tạo hình ảnh mới về con thông qua huân tập khái niệm nguồn có lợi, các hiện thực về sự trưởng thành mà chúng ta muốn con hướng tới. Chúng ta dùng chính những điều đó quảng bá cho con, cho chồng, cho vợ, cho thật nhiều người, đồng thời ứng dụng 7 bố thí để tích tạo công đức và đặc biệt là phước đức trong lĩnh vực hỗ trợ cho con người trưởng thành. Dần dần hình ảnh tâm trí về con mà chúng ta mong muốn sẽ thành hình, chúng ta sẽ dần biết cách làm điều gì phù hợp để hỗ trợ con. Đến lúc hình chính thức đổi thì chúng ta sẽ thay đổi được kết quả về con.

Tổng kết

Để đổi hình - đổi đời, chúng ta cần ứng dụng 3 hệ quy chiếu chuẩn và luân chuyển các tầng bậc trí tuệ, từ đó kiến tạo cuộc đời như ta mong muốn thông qua việc thay đổi hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí.
Để đổi hình – đổi đời, chúng ta cần ứng dụng 3 hệ quy chiếu chuẩn và luân chuyển các tầng bậc trí tuệ, từ đó kiến tạo cuộc đời như ta mong muốn thông qua việc thay đổi hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí.

Để đổi hình – đổi đời, chúng ta cần ứng dụng 3 hệ quy chiếu chuẩn và luân chuyển các tầng bậc trí tuệ, từ đó kiến tạo cuộc đời như ta mong muốn thông qua việc thay đổi hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí.

Trân trọng biết ơn các thầy cô trong WIT, các cao nhân và thiện tri thức đã chỉ điểm và chuyển giao, để chúng ta có cơ hội được học hỏi và ứng dụng những tri thức tuyệt quý này vào việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội.

Trân trọng biết ơn các anh chị đã đọc bài viết.

>>>>> Xem thêm: 9 Dạng Người Cần Nhận Dạng, Đối Đãi, Thu Hút Và Trở Thành