Tính không của vạn vật

Theo hệ quy chiếu Công thức cội nguồn cuộc sống thì cội nguồn cuộc sống con người đến từ hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí của chúng ta. Nói cách khác, hiện thực đời sống ở bên ngoài được tạo ra từ hạt mầm hình ảnh tâm trí bên trong. Để thực sự thấu hiểu được điều này, chúng ta cần phải hiểu được khái niệm tính không của vạn vật. Bài viết này sẽ giúp chúng ta thấu hiều điều đó, đồng thời cung cấp công thức ứng dụng tính không để kiến tạo cuộc sống như mong muốn. Bắt đầu, chúng ta sẽ mượn câu chuyện của thầy Micheal Roach như sau:

Cây bút hay cục xương?

 

Cây bút hay cục xương?
Cây bút hay cục xương?

Nhìn vào hình ảnh trên, bạn thấy gì? Nếu bạn thấy đó là cây bút, bạn cũng giống như hầu hết con người trong xã hội hiện đại. Nhưng tại sao chúng ta lại thấy đây là cây bút? Có phải là vì chúng ta trước giờ đều dùng những vật giống như thế này để viết?

Nhưng nếu có một chú chó xuất hiện thì theo bạn chú chó sẽ làm gì với vật này? Khả năng rất lớn là chú chó sẽ gặm, sẽ chơi với nó. Vậy thì có thể bạn chó đang xem đây là đồ chơi.

Bạn chó xem vật đó là đồ chơi, còn chúng ta lại xem đó là cây bút. Vậy thì ai đúng trong trường hợp này?

Có nhiều người sẽ bảo là cả hai đều đúng. Bạn chó nhìn nhận đây là đồ chơi là đúng, còn chúng ta nhìn nhận đây là cây bút cũng đúng.

Vậy giả sử để vật trên trong một căn phòng không có ai – không có chúng ta cũng không có chú chó, không ai nhìn nhận vật đó nữa – thì khi đó vật này là gì? Lúc này, vật đó không là gì nữa. Không là gì ở đây không có nghĩa nó không tồn tại mà có nghĩa là khi không có ai nhìn nhận thì vật đó không là gì, không có ý nghĩa gì.

Tiếp tục một giả định tiếp theo, khi cả chúng ta và bạn chó đều đang ở trong căn phòng. Khi đó vật này là cây bút với chúng ta nhưng là đồ chơi với bạn chó.

Câu hỏi đặt ra: Như vậy việc vật này là cây bút hay đồ chơi đến từ chính bản thân vật đó hay đến từ hình ảnh tâm trí của chủ thể quan sát nhìn nhận về nó?

Đến đây, các thầy cô cho chúng ta một kết luận: vạn vật bản chất có tính không.

Hình ảnh tâm trí quyết định thế giới bên ngoài

Vạn vật có tính không nghĩa là vạn vật không là gì, không là ai, không có ý nghĩa gì cho đến khi có ai đó nhìn nhận về nó.
Vạn vật có tính không nghĩa là vạn vật không là gì, không là ai, không có ý nghĩa gì cho đến khi có ai đó nhìn nhận về nó.

 

Vạn vật có tính không nghĩa là vạn vật không là gì, không là ai, không có ý nghĩa gì cho đến khi có ai đó nhìn nhận về nó. Vạn vật là gì đến từ hạt mầm hình ảnh tâm trí của người quan sát mà quyết định điều đó là gì, chứ không đến từ chính nó. Vạn vật không là gì và có tiềm năng để trở thành bất kỳ điều gì.

Chính chúng ta là người quyết định thế giới bên ngoài là gì thông qua hình ảnh tâm trí của chính mình. Chồng chúng ta là ai chính là do chúng ta tạo nên, vợ chúng ta là ai cũng là do chúng ta tạo nên, con chúng ta là ai cũng là do chúng ta tạo nên.

Nhưng nếu như vậy thì không lẽ chúng ta muốn gì thì cũng được sao? Hãy thử ước một cây bút biến thành một viên kim cương xem có được không? Nếu có thể thì có lẽ ai cũng đã trở nên giàu có hết rồi.

Vậy thì ở đây chúng ta có một thuật ngữ là ‘dính hình’, khi hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí chúng ta về một điều gì đó đã trở nên quá sâu dày, chúng ta không thể suy nghĩ mà đưa ra một hình ảnh mới vào thay thế hình ảnh đã huân tập từ trước đến giờ được. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần có công thức.

Công thức đổi hình – đổi đời

Công thức đổi hình - đổi đời
Công thức đổi hình – đổi đời

 

Bước 1: Chúng ta ứng dụng trí tuệ tầng bậc 3, nghe và thấy bằng sự chân thật và khởi tạo tánh không để thực sự nhìn nhận sự vật, sự việc hay con người bản chất có tính không, không là gì nhưng có tiềm năng trở thành bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai.

Bước 2: Ứng dụng trí tuệ tầng bậc 2, nhìn nhận cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính mình và chủ động kiến tạo sự vật, sự việc hay con người ở bên ngoài từ hạt mầm hình ảnh tâm trí của bản thân, từ khái niệm nguồn bên trong và từ việc chủ động tích tạo khối điện từ merit. phước đức.

Bước 3: Tự biết mình cần làm điều gì đúng, điều gì tốt, điều gì nên để tạo ra kết quả như mong muốn.

Ví dụ: Chúng ta lỡ bị dính hình con mình là ai rồi, thì con không thể trở thành bất kỳ ai được nữa. Nhưng giờ chúng ta muốn bồi dưỡng con trở thành một nhân tài xuất chúng. Đầu tiên chúng ta cần ứng dụng trí tuệ tầng bậc 3, ứng dụng tánh không để thấy con không là ai nữa, thì khi đó con mới có thể trở thành bất kỳ ai. Sau đó, chúng ta chủ động huân tập khái niệm nguồn có lợi về con, tích tạo công đức phước đức trong việc hỗ trợ, bồi dưỡng nhân tài, để dần dần chúng ta có trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương khi nghĩ về con và kiến tạo hình ảnh tâm trí tốt đẹp về tương lai của con. Cuối cùng, chúng ta sẽ tự biết cần làm gì đúng, điều gì tốt để bồi dưỡng con trở thành một nhân tài xuất chúng.

Chúng ta cũng có thể áp dụng công thức này để đổi hình trong mối quan hệ, trong tài chính, trong sức khỏe và đổi hình của bản thân về chính mình.

Tổng kết

Vạn vật bản chất có tính không: không là ai, không là gì, không có ý nghĩa gì mà vạn vật là gì chính bản chất là do hạt mầm hình ảnh tâm trí bên trong chúng ta tạo nên. Để thay đổi kết quả cuộc sống, chúng ta chỉ cần đổi hình thông qua việc ứng dụng 3 hệ quy chiếu chuẩn và luân chuyển tầng bậc trí tuệ phù hợp để kiến tạo cuộc đời như mong muốn.

Trân trọng biết ơn tri thức, các thầy cô của WIT, các cao nhân, các chuyên gia đã chỉ điểm và dẫn dắt. Trân trọng biết ơn cả nhà đã đọc và đón nhận bài viết.

>>>>> Xem thêm: Cội Nguồn Cuộc Sống Bắt Nguồn Từ Chính Tôi